Planning Ons Bondsblad 2021

Nummer

Februari 2021

April 2021

Juni 2021

Oktober 2021

December 2021

Inzend datum

25 januari 2021

29 maart 2021

24 mei 2021

20 september 2021

29 november 2021

Verschijn datum

11 februari 2021

15 april 2021

10 juni 2021

7 oktober 2021

16 december 2021

(Die planning is onder voorbehoud van wijzigingen)

Bondsblad overzicht

Aanleveren Ons Bondsblad

Sturen per mail naar: onsbondsblad@ncbd.nl, graag met lettertype Arial 12 punten!

Redaktieadres: “Ons Bondsblad, Gallencamp 21, 4003 GT Tiel

Aanlevervoorwaarden

Dit zijn de data waarop wij graag uw afdelingsnieuws, foto’s en alle ander soort nieuws van u willen ontvangen om het in het eerstvolgend Bondsblad te plaatsen. Deze data zijn uiterste inzenddata, eerder mag altijd maar na deze data worden de berichten niet in het eerstvolgend maar het daaropvolgend Bondsblad geplaatst.

Wij verzoeken u het volgende aan te houden;

  1. De berichten én de foto’s apart van elkaar te versturen!
  2. De tekst gewoon achter elkaar te typen, dus niet opmaken!! (dus géén foto’s tussen de tekst!!)
  3. Gebruik lettertype Arial, lettergrootte 12!

Dit is voor ons de makkelijkste manier om uw tekst in het Bondsblad te verwerken.

Zoals gebruikelijk krijgen de dominees/voorgangers enkele dagen meer tijd om hun berichten in te sturen in verband met het up to date houden van hun nieuws.

Klik hier om een pdf-bestand van een uitgebreid uitleg van de “Aanlevervoorwaarden voor kopij inzenden voor Ons Bondsblad” te openen.
Menu