Planning Ons Bondsblad 2023

Nummer

Februari 2023

April 2023

Juni 2023

Oktober 2023

December 2023

Inzend datum

23 januari 2023

27 maart 2023

5 juni 2023

18 september 2023

27 november 2023

Verschijn datum

9 februari 2023

13 april 2023

22 juni 2023

5 oktober 2023

14 december 2023

(Die planning is onder voorbehoud van wijzigingen)

Bondsblad overzicht

Aanleveren Ons Bondsblad

Sturen per mail naar: onsbondsblad@ncbd.nl, graag met lettertype Arial 12 punten!

Redaktieadres: “Ons Bondsblad, Gallencamp 21, 4003 GT Tiel

Aanlevervoorwaarden

Dit zijn de data waarop wij graag uw afdelingsnieuws, foto’s en alle ander soort nieuws van u willen ontvangen om het in het eerstvolgend Bondsblad te plaatsen. Deze data zijn uiterste inzenddata, eerder mag altijd maar na deze data worden de berichten niet in het eerstvolgend maar het daaropvolgend Bondsblad geplaatst.

Wij verzoeken u het volgende aan te houden;

  1. De berichten én de foto’s apart van elkaar te versturen!
  2. De tekst gewoon achter elkaar te typen, dus niet opmaken!! (dus géén foto’s tussen de tekst!!)
  3. Gebruik lettertype Arial, lettergrootte 12!

Dit is voor ons de makkelijkste manier om uw tekst in het Bondsblad te verwerken.

Zoals gebruikelijk krijgen de dominees/voorgangers enkele dagen meer tijd om hun berichten in te sturen in verband met het up to date houden van hun nieuws.

Klik hier om een pdf-bestand van een uitgebreid uitleg van de “Aanlevervoorwaarden voor kopij inzenden voor Ons Bondsblad” te openen.
Menu