Planning Ons Bondsblad 2022

Nummer

Februari 2022

April 2022

Juni 2022

Oktober 2022

December 2022

Inzend datum

24 januari 2022

28 maart 2022

30 mei 2022

19 september 2022

28 november 2022

Verschijn datum

10 februari 2022

14 april 2022

16 juni 2022

6 oktober 2022

15 december 2022

(Die planning is onder voorbehoud van wijzigingen)

Bondsblad overzicht

Aanleveren Ons Bondsblad

Sturen per mail naar: onsbondsblad@ncbd.nl, graag met lettertype Arial 12 punten!

Redaktieadres: “Ons Bondsblad, Gallencamp 21, 4003 GT Tiel

Aanlevervoorwaarden

Dit zijn de data waarop wij graag uw afdelingsnieuws, foto’s en alle ander soort nieuws van u willen ontvangen om het in het eerstvolgend Bondsblad te plaatsen. Deze data zijn uiterste inzenddata, eerder mag altijd maar na deze data worden de berichten niet in het eerstvolgend maar het daaropvolgend Bondsblad geplaatst.

Wij verzoeken u het volgende aan te houden;

  1. De berichten én de foto’s apart van elkaar te versturen!
  2. De tekst gewoon achter elkaar te typen, dus niet opmaken!! (dus géén foto’s tussen de tekst!!)
  3. Gebruik lettertype Arial, lettergrootte 12!

Dit is voor ons de makkelijkste manier om uw tekst in het Bondsblad te verwerken.

Zoals gebruikelijk krijgen de dominees/voorgangers enkele dagen meer tijd om hun berichten in te sturen in verband met het up to date houden van hun nieuws.

Klik hier om een pdf-bestand van een uitgebreid uitleg van de “Aanlevervoorwaarden voor kopij inzenden voor Ons Bondsblad” te openen.
Menu