Vergaderingen

Datum volgende ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (de ALV) zal worden gehouden op zaterdag 20 maart 2021 in Oldebroek. (onder voorbehoud)

Eerder heeft ons bestuur unaniem besloten om de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 24 oktober jl. in Ede te annuleren vanwege tweede coronagolf.

De informatie volgt nog….

Uitgebreide belangrijke punten ALV d.d. 2 maart 2019

  • De secretarieel jaarverslag en financieel jaarverslag zijn goedgekeurd door de leden.
  • Ledenpassen worden met ingang van het jaar 2020 afgeschaft. De ledenpas wordt slechts één keer gebruikt en getoond op verzoek, tijdens de Bondsdag.
  • Leden, die geen machtiging willen verlenen voor incasso van hun ledencontributie betalen m.i.v. het jaar 2020 € 2,50 extra per huisadres, vanwege administratie- en vrijwilligerskosten.
  • In het najaar krijgen jullie geen 3 nummers Ons Bondsblad thuisgestuurd, maar 2 nummers, want in de zomermaanden is er heel weinig nieuws te vermelden.
  • Met ingang van juni 2020 wordt Ons Bondsblad (OBB) niet meer uitgegeven in papieren vorm, maar in digitale vorm. Ons Bondsblad in digitale vorm kan gedownload worden via de website. Mocht iemand OBB toch liever in papieren vorm willen blijven ontvangen, dan kan dat wel, maar tegen een hoge prijs vanwege de kosten.
  • Vanwege onze nieuwe methode (nl. iedereen moet m.i.v. juni 2020 eerst inloggen om OBB te kunnen downloaden), moeten we een nieuwe website opzetten. Want onze huidige website voldoet niet aan onze eisen. Vandaar dat er een deskundige websitedesigner ingeschakeld zal worden.
  • In verband met de AVG (nieuwe privacywet), moeten we alle leden om toestemming vragen voor het vertonen van foto’s / films op Facebook, website en OBB.
  • Hannah Bout, onze redactrice, zal per 1 mei a.s. stoppen met haar redactie werkzaamheden vanwege haar privé omstandigheden. Gelukkig hebben we al snel een opvolger gevonden, nl. Dennis Vlaanderen, onze webmaster. Hij gaat samenwerken met Marja Bouma, onze taal-corrector.
  • Karin Gombert en Wilma van der Kroon werden allebei herkozen als respectievelijk penningmeester en bestuurslid.

Stukken opvragen (alleen voor leden)

Jaarverslagen, verslag van de algemene ledenvergadering en uitgebreiden financiële verslagen.

Om deze stukken op te kunnen vragen moet u eerst opnemen met: info@ncbd.nl.

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met info@ncbd.nl.

Menu