Vergaderingen

Datum volgende ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (de ALV) zal worden gehouden op zaterdag 19 maart 2022 in Oldebroek.

Uitnodiging: hier klikken om te openen

Agendapunten: hier klikken om te openen

Belangrijke punten ALV d.d. 20 maart 2021

  • Het secretarieel jaarverslag en financieel jaarverslag zijn goedgekeurd door de leden.
  • Ons Bondsblad – Digitaal: gratis. Papieren versie: voor 5 nummers kost het € 35,00 per jaar i.v.m. drukkosten, verzendkosten en mensuren. Papieren versie blijft gratis voor leden die geen computer/tablet/email hebben.
  • De overleden ereleden/leden van verdienste worden uit de colofon van Ons Bondsblad gehaald. Zij worden alleen nog op de website genoemd. Behalve wijlen J.A. Leenhouts (medeoprichter en erelid) en overleden leden van wie de partner nog leeft.
  • Het concept Statutenwijziging is officieel aangenomen door de leden. Nu kan de statutencommissie starten met de tweede fase: herziening Huishoudelijk Reglement.

Stukken opvragen (alleen voor leden)

Jaarverslagen, verslag van de algemene ledenvergadering en uitgebreiden financiële verslagen.

Om deze stukken op te kunnen vragen moet u eerst opnemen met: info@ncbd.nl.

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met info@ncbd.nl.

Menu