Vergaderingen

Datum volgende ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (de ALV) zal worden gehouden op zaterdag 11 maart 2023 in Ede.

Uitnodiging: hier klikken om te openen

Agendapunten: hier klikken om te openen

Belangrijke punten ALV d.d. 19 maart 2022

  • Het secretarieel jaarverslag en financieel jaarverslag zijn goedgekeurd door de leden.
  • Via stemmen worden de Huishoudelijke Reglementen 2022 unaniem goedgekeurd en ondertekend door voorzitter en secretaris.
  • Penningmeester Karin Gombert en bestuurslid Wilma van der Kroon zijn herkiesbaar. Ze worden unaniem herkozen.
  • De reiskostenvergoeding gaat vanwege de hoge benzineprijs omhoog.
  • -Project 2022-2024. Besloten wordt dat het project voor Bijbelvertaling in NGT doorgaat tot in elk geval 1 januari 2023.

Stukken opvragen (alleen voor leden)

Jaarverslagen, verslag van de algemene ledenvergadering en uitgebreide financiële verslagen.

Om deze stukken op te kunnen vragen moet u eerst opnemen met: info@ncbd.nl.

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met info@ncbd.nl.

Menu