Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 20 Mei, 2019  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Steun ons ook!

info in engels

Het bestuur van de NCBD heet u welkom op onze site.

De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een landelijke organisatie van en voor christelijke doven. 

Bondsdag 11 mei 2019 in Elburg

Er waren circa 100 mensen aanwezig op de Bondsdag in Restaurant & Partycentrum "De Haas" te Elburg, een prachtige stadje. Nieuwsgierig naar de foto's? Klik hier voor foto's.

Het bestuur van NCBD is op zoek naar:

BESTUURSLID m/v

vacature bestuurslid.mp4

en

Het bestuur van NCBD is ook op zoek naar:

VRIJWILLIGER(S) COMMISSIE BONDSDAG

vrijwilliger commissie Bondsdag.mp4

Nieuws

*  Foto's Bondsdag 11 mei 2019
   (NIEUW)

*  Fietspuzzeltocht Utrechtse
    Heuvelrug op 31 augustus 2019

*  Excursie Den Bosch op 18 juni
    2019

*  deadlines OBB 2019

*  Intrede Dovenpredikant K.D. Smit,
    op 1 december 2018

*  Foto's Excursie Utrecht op 5 juni
    2018

*  Foto's Bondsdag op 12 mei 2018

*  Foto's Christelijke Dovendag
    op 21 april 2018

*  Foto's ALV 2018 en afscheid
    Jan Bloemkolk

*  Nieuw bondslied NCBD


In een oogopslag 2019


Afd. Almelo: 1 juni

Afd. Dordrecht: 5 oktober

Afd. Ede: 2 juni

Afd. Gorinchem: 1 juni

Afd. Hoogeveen: 25 mei

Afd. Oldebroek: 21 oktober

Afd. Rotterdam: 20 april

Afd. Voorburg: 21 mei


(Onder voorbehoud van wijzigingen)


Belangrijke agenda in 2019:

- dinsdag 18 juni: Excursie in Den Bosch

- zaterdag 31 augustus: 
Fietspuzzeltocht Utrechtse Heuvelrug
- 5 t/m 12 september: Bondsreis 2019
    Cruise Metropolen van West-Europa
- zaterdag 12 oktober: Streekdag in
    Voorburg
- 2 november: JoC Day 
- 9 november: Landelijk kontaktdag
    IDP - NCBD

(Onder voorbehoud van wijzigingen)

Privacyverklaring

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft de NCBD een privacyverklaring opgesteld. De NCBD voldoet aan alle, in de nieuwe wet gestelde regels.
Klik hier om de nieuwe verklaring te lezen.

Belangrijke punten ALV d.d. 2 maart 2019:

De secretarieel jaarverslag en financieel jaarverslag goedgekeurd.

Ledenpassen m.i.v. jaar 2020 afgeschaft.

In het najaar 2019 geen 3 nummers Ons Bondsblad, maar 2 nummers.

M.i.v. juni 2020 Ons Bondsblad (OBB) in digitale vorm.

Karin Gombert en Wilma van der Kroon allebei herkozen als resp. penningmeester en bestuurslid.

Klik hier om uitgebreid verslag van ALV te lezen.

Foto's NCBD ALV 2019 & 100 jaar jubileum 'Helpt Elkander Lief' (afd. Dordrecht):

Klik op de onderstaande foto voor meer foto's.

Algemeen Ledenvergadering


Oproep voor een interview


De Commissie Geweld in de Jeugdzorg zoekt (oud) pupillen van instellingen
voor doven en slechthorenden voor een interview over de ervaringen in de doveninternaten en/of pleeggezinnen. Voor de inhoud van deze oproep in NGT drukt u op deze:

Informatie en aanmelding voor het interview: Dorien Graas, tam.graas@windesheim.nl.
Informatie over de Commissie: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

Bondsreizen

Bondsreis 2019:
Cruise Metropolen van West-Europa
5 t/m 12 september 2019 (VOLGEBOEKT)

Meer informatie: klik op de foto