Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 23 April, 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Steun ons ook!

info in engels

Het bestuur van de NCBD heet u welkom op onze site.

De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een landelijke organisatie van en voor christelijke doven. 

Nieuws

*  Foto's Christelijke Dovendag
    op 21 april 2018

*  Foto's ALV 2018 en afscheid
    Jan Bloemkolk

*  Nieuw bondslied NCBD

*  Nieuwe samenstelling bestuur

*  Bondsdag op 12 mei 2018

*  Excursie Utrecht op 5 juni 2018

*  Nieuwe NCBD project 2016 -     2018

*  Nieuws over onze leden

*  Algemeen nieuws

*  deadlines OBB 2018

Bondsreizen

Bondsreis 2018 gaat niet door, wij zoeken naar een alternatief!

CDD - poster - a4 definitief 2 februari 2018.pdf


In een oogopslag 2018


Afd. Almelo: 5 mei en 2 juni

Afd. Dordrecht: 5 mei en 6 oktober

Afd. Ede: 3 juni en 2 september

Afd. Goes: 15 december

Afd. Gorinchem: 5 mei en 2 juni

Afd. Hoogeveen: 28 april en 26 mei

Afd. Oldebroek: 19 mei en 16 juni

Afd. Rotterdam: 19 mei en 16 juni

Afd. Voorburg: 15 mei en 25 september

Belangrijke agenda in 2018

1e halfjaar

* zaterdag 21 april: Christelijke Doven Dag (CDD) in Ede

* zaterdag 12 mei: bondsdag in Barneveld

* dinsdag 5 juni: excursie stadscentrum Utrecht

Belangrijke punten ALV d.d. 10 maart 2018:

De secretarieel jaarverslag en financieel jaarverslag zijn goedgekeurd door de leden.

De leden hebben gestemd op nieuw bondslied.
Klik hier om naar nieuw bondslied te gaan.

Jan Bloemkolk en Hans Maljers treden af van het bondsbestuur resp. als voorzitter en bestuurslid.

Jan Bloemkolk is bekroond tot ere-voorzitter, een verrassing voor hem.

Barry Vogelaar is de nieuwe voorzitter.

Karin Gombert is de nieuwe penningmeester.

Het nieuw bondsbestuur, alleen vrouwen, ziet zo uit:

Algemeen Ledenvergadering

v.l.n.r.: Barry Vogelaar, Joan Vlaanderen, Karin Gombert en Wilma van der Kroon

Hannie Jozaisse treedt af als webmaster en als fotograaf. Dennis Vlaanderen is de nieuwe webmaster en Rob Wisse is de nieuwe fotograaf.

De volgende ALV is op zaterdag 2 maart 2019
in Dordrecht.

Na de ALV wordt de afscheidsfeest van
Jan Bloemkolk gehouden, want hij heeft al
52 jaren met veel inzet gewerkt in NCBD!!


Klik hier om naar foto's ALV 2018 en afscheid
Jan Bloemkolk te gaan!Oproep voor een interview


De Commissie Geweld in de Jeugdzorg zoekt (oud) pupillen van instellingen voor doven en slechthorenden voor een interview over de ervaringen in de doveninternaten en/of pleeggezinnen. Voor de inhoud van deze oproep in NGT drukt u op deze:

Informatie en aanmelding voor het interview: Dorien Graas, tam.graas@windesheim.nl.
Informatie over de Commissie: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

DE INFORMATIEVE (VIDEO)AANVULLING OVER DE BONDSDAG, KLIK JE OP DE: