Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 19 Februari, 2019  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Steun ons ook!

info in engels

Het bestuur van de NCBD heet u welkom op onze site.

De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een landelijke organisatie van en voor christelijke doven. 

Eerste vergadering van het jaar 2019!
We gaan aan het werken...

Algemeen Ledenvergadering

Het bestuur van NCBD is op zoek naar:

BESTUURSLID m/v

vacature bestuurslid.mp4

en

Het bestuur van NCBD is ook op zoek naar:

VRIJWILLIGER(S) COMMISSIE BONDSDAG

vrijwilliger commissie Bondsdag.mp4

Nieuws

*  Fietspuzzeltocht Utrechtse
    Heuvelrug op 31 augustus 2019
    (NIEUW)

*  Excursie Den Bosch op 18 juni
    2019 (NIEUW)

*  deadlines OBB 2019

*  Intrede Dovenpredikant K.D. Smit,
    op 1 december 2018

*  Foto's Excursie Utrecht op 5 juni
    2018

*  Foto's Bondsdag op 12 mei 2018

*  Foto's Christelijke Dovendag
    op 21 april 2018

*  Foto's ALV 2018 en afscheid
    Jan Bloemkolk

*  Nieuw bondslied NCBD

*  Nieuwe samenstelling bestuur


In een oogopslag 2019


Afd. Almelo: 9 maart

Afd. Dordrecht: 2 maart

Afd. Ede: 7 april

Afd. Gorinchem: 2 maart

Afd. Hoogeveen: 23 februari

Afd. Oldebroek: 16 maart

Afd. Rotterdam: 16 maart

Afd. Voorburg: 19 februari


(Onder voorbehoud van wijzigingen)


Belangrijke agenda in 2019:

- zaterdag 2 maart: ALV in Dordrecht

- zaterdag 11 mei: Bondsdag in Elburg
- dinsdag 18 juni: Excursie in Den Bosch
- zaterdag 31 augustus: 
Fietspuzzeltocht Utrechtse Heuvelrug
- 5 t/m 12 september: Bondsreis 2019
    Cruise Metropolen van West-Europa
- zaterdag 12 oktober: Streekdag in
    Voorburg
- 9 november: Landelijk kontaktdag
    IDP - NCBD
- november: JoC Day 

(Onder voorbehoud van wijzigingen)

Privacyverklaring

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft de NCBD een privacyverklaring opgesteld. De NCBD voldoet aan alle, in de nieuwe wet gestelde regels.
Klik hier om de nieuwe verklaring te lezen.

Nieuwe actie voor 2-jaarlijkse project NCBD (2018-2020):

Op zaterdag 12 mei jl. tijdens de bondsdag startte een nieuwe 2 jaarlijkse project (2018 – 2020) van de NCBD na het afsluiting van de huidige project (2016 – 2018). NCBD onderneemt de actie de giften binnen te halen gedurende
2 jaar voor een bepaalde project. Ditmaal heeft de NCBD besloten dat al die opgebrachte geld naar Bijbelvertaling in NGT gaat.

Ter afsluiting van 2-jaarlijks project van NCBD (2016 - 2018):

Afgelopen 2 jaar heeft de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD) actie ondernomen voor het project Dodoma in Tanzania. Tijdens de Bondsdag op zaterdag 12 mei jl. werd het opgebrachte bedrag (€ 6.500,-) voor dit project bekendgemaakt en aan Nienke Munting van Stichting EOTAS overgedragen.

Algemeen Ledenvergadering

NCBD - Leden, afdelingsleden, IC's en nog meer mensen die we niet hebben genoemd: Hartstikke bedankt voor jullie bijdrage! Door jullie hebben de Dove schoolverlaters een betere toekomst in Tanzania!.


Oproep voor een interview


De Commissie Geweld in de Jeugdzorg zoekt (oud) pupillen van instellingen
voor doven en slechthorenden voor een interview over de ervaringen in de doveninternaten en/of pleeggezinnen. Voor de inhoud van deze oproep in NGT drukt u op deze:

Informatie en aanmelding voor het interview: Dorien Graas, tam.graas@windesheim.nl.
Informatie over de Commissie: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

Bondsreizen

Bondsreis 2019:
Cruise Metropolen van West-Europa
5 t/m 12 september 2019

Meer informatie: klik op de foto