Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 9 Oktober, 2018  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Steun ons ook!

info in engels

Het bestuur van de NCBD heet u welkom op onze site.

De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een landelijke organisatie van en voor christelijke doven. 

Nieuws

*  Fietstocht in Scheveningen,
    duingebied Meijendel en Katwijk
    aan Zee - AFGELAST !!!

*  Foto's Excursie Utrecht op 5 juni
    2018

*  Foto's Bondsdag op 12 mei 2018

*  Foto's Christelijke Dovendag
    op 21 april 2018

*  Foto's ALV 2018 en afscheid
    Jan Bloemkolk

*  Nieuw bondslied NCBD

*  Nieuwe samenstelling bestuur

*  Nieuws over onze leden

*  Algemeen nieuws

*  deadlines OBB 2018

Bondsreizen

Bondsreis 2018 gaat niet door, wij zoeken naar een alternatief!


In een oogopslag 2018


Afd. Almelo: 3 november en 1 dec.

Afd. Dordrecht: 3 november en 22 dec.

Afd. Ede: 4 november

Afd. Goes: 15 december

Afd. Gorinchem: 3 november en 22 dec.

Afd. Hoogeveen: 27 oktober en 24 nov.

Afd. Oldebroek: 20 oktober en 17 nov.

Afd. Rotterdam: 20 oktober en 17 nov.

Afd. Voorburg: 23 oktober en 20 nov.

Belangrijke agenda in 2018

* zaterdag 8 september: fietstocht in Scheveningen,
  duingebied Meijendel en Katwijk aan Zee

  AFGELAST !!!

* zaterdag 10 november: JoCDay

Privacyverklaring

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft de NCBD een privacyverklaring opgesteld. De NCBD voldoet aan alle, in de nieuwe wet gestelde regels. Klik hier om de nieuwe verklaring te lezen.

Nieuwe actie voor 2-jaarlijkse project NCBD (2018-2020):

Op zaterdag 12 mei jl. tijdens de bondsdag startte een nieuwe 2 jaarlijkse project (2018 – 2020) van de NCBD na het afsluiting van de huidige project (2016 – 2018). NCBD onderneemt de actie de giften binnen te halen gedurende 2 jaar voor een bepaalde project. Ditmaal heeft de NCBD besloten dat al die opgebrachte geld naar Bijbelvertaling in NGT gaat.

Ter afsluiting van 2-jaarlijks project van NCBD (2016 - 2018):

Afgelopen 2 jaar heeft de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD) actie ondernomen voor het project Dodoma in Tanzania. Tijdens de Bondsdag op zaterdag 12 mei jl. werd het opgebrachte bedrag (€ 6.500,-) voor dit project bekendgemaakt en aan Nienke Munting van Stichting EOTAS overgedragen.

Algemeen Ledenvergadering

NCBD - Leden, afdelingsleden, IC's en nog meer mensen die we niet hebben genoemd: Hartstikke bedankt voor jullie bijdrage! Door jullie hebben de Dove schoolverlaters een betere toekomst in Tanzania!.


Oproep voor een interview


De Commissie Geweld in de Jeugdzorg zoekt (oud) pupillen van instellingen voor doven en slechthorenden voor een interview over de ervaringen in de doveninternaten en/of pleeggezinnen. Voor de inhoud van deze oproep in NGT drukt u op deze:

Informatie en aanmelding voor het interview: Dorien Graas, tam.graas@windesheim.nl.
Informatie over de Commissie: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl