Tegenkandidaten NCBD

De NCBD zoekt tegenkandidaten voor een secretaris (m/v)

Volgens ons bestuursrooster is Joan Vlaanderen – van der Veer tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020 aftreedbaar.
Joan heeft zich beschikbaar gesteld voor een tweede periode van 3 jaar.
Maar door de corona pandemie is de ALV 2020 uitgesteld naar de ALV 2021.
Dus ook de verkiezing van secretaris is uitgesteld.
Het eerste jaar is nu al om en de restperiode is nog 2 jaar.

Voor het bondsbestuur zoeken wij tegenkandida(a)ten (doof/sh/horend) die bereid en in staat is/zijn binnen ons team de functie van secretaris te vervullen.
Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor de komende 2 jaren.

Wat doet de secretaris?

 • Per jaar zijn er 4 tot 5 bestuursvergaderingen.
  De secretaris maakt hiervan de notulen.
 • De secretaris is op de ALV en de Bondsdag aanwezig.
  Hij/zij maakt de notulen van de ALV.
  (In overleg met het bestuur kan het maken van de notulen ook door een schrijftolk gedaan worden.
 • *Eén tot twee zaterdagen per jaar op bezoek bij een afdeling en/of bij WDD.
 • De secretaris maakt het jaarverslag.
 • Hij/zij verzorgt de (voor een grote deel per mail) correspondentie.
  Beantwoordt vragen of mededelingen en overlegt indien nodig hierover met bestuurs-collega’s.
 • Maakt een rubriek “Van de bestuurstafel” voor Ons Bondsblad
 • Wij zoeken bij voorkeur een Dove.
 • Hij/zij heeft ervaring als secretaris via betaald werk of vrijwilligerswerk.
 • Voelt zich verbonden met de Dovenwereld.
 • Heeft een christelijke levensovertuiging.

Belangstellenden kunnen voor informatie of een gesprek mailen naar Barry Vogelaar- Murray, bondsvoorzitster. Haar mailadres is: barry.vogelaar@ncbd.nl.

Wie interesse heeft voor deze functie vragen wij vóór 15 februari 2021 een brief te schrijven naar bovengenoemd mailadres. In de brief lezen wij graag wie je bent en wat je ervaringen zijn op het werk of in het bestuur.

De NCBD zoekt tegenkandidaten voor een voorzitter (m/v)

Volgens bestuursrooster is Barry Vogelaar – Murray tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021 aftreedbaar. Barry heeft zich beschikbaar gesteld voor de tweede periode van 3 jaar als voorzitter.

Voor het bondsbestuur zoeken wij tegenkandida(a)ten (doof/sh/horend) die bereid en in staat is/zijn binnen ons team de functie van voorzitter te vervullen. Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor de komende 3 jaren.

Wat doet de voorzitter?

 • Leidt daadkrachtig, doelgericht en inspirerend de bestuursvergaderingen, ALV en bijzondere ledenvergaderingen zoals de Bondsdag
 • Bepaalt samen met de leden de toekomstvisie
 • Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden
 • Zorgt voor een goede taakverdeling
 • Bevordert de samenhang binnen de NCBD
 • Legt en onderhoudt contacten met externe instanties
 • Organiseert ook de activiteiten mee
 • Wij zoeken bij voorkeur een Dove
 • Hij/zij heeft ervaring als bestuurder via vrijwilligerswerk
 • Voelt zich verbonden met de Dovenwereld
 • Heeft een christelijke levensovertuiging.

Belangstellenden kunnen voor informatie of een gesprek mailen naar Barry Vogelaar- Murray, bondsvoorzitster. Haar mailadres is: barry.vogelaar@ncbd.nl.

Wie interesse heeft voor deze functie vragen wij vóór 15 februari 2021 een brief te schrijven naar bovengenoemd mailadres. In de brief lezen wij graag wie je bent en wat je ervaringen zijn in het bestuur.

Menu