Landelijke Contactdag 2021

Landelijke contactdag IDP in Hilversum d.d. 13 november 2021 gaat niet door!

Beste mensen,

Vrijdag 5 november heeft de taakgroep ICs van het IDP het besluit genomen om de landelijke contactdag van zaterdag 13 november in Hilversum uit te stellen.

We vinden het erg jammer dat we dit besluit moesten nemen.
We hadden juist graag elkaar willen ontmoeten om samen vijftig jaar IDP te vieren.
En op die feestelijke dag hadden we ook afscheid willen nemen van
de dovenpredikanten ds. Frans van Dijke en ds. Jan Kievit
en van de coördinator van het IDP, kerkelijk werker Sylvia van Delden en van enkele afgetreden bestuursleden.

Maar we moesten wel besluiten de contactdag niet op 13 november te houden.Want de overheid heeft de coronamaatregelen weer aangescherpt en die gelden ook voor het kerkgebouw.

Er hebben zich voor deze dag ruim zeventig mensen opgegeven.
Daar komen tien tolken en zes leiders van zes workshops voor het ochtendprogramma bij.

Dat maakt samen bijna negentig mensen. Dan is er het programma met zes workshops. Dat alles maakt dat we op deze dag de anderhalvemeterafstand niet altijd in de kerk en in de zalen kunnen handhaven.
Verder zijn er onder de bezoekers veel oudere mensen. Daarom was het onvermijdelijk de dag uit te stellen.

Wanneer de contactdag dan wel gehouden wordt, kunnen we nu nog niet zeggen.
Het is afwachten hoe de situatie met corona zich zal ontwikkelen en welke maatregelen de overheid neemt en welke regels in de kerk gelden.
Maar zodra de datum bekend is wanneer de contactdag wel door kan gaan, laten we u dat weten.

Wilt u dit bericht zoveel mogelijk doorgeven in uw kring.

Met hartelijke groet,
Wout Scherff
namens de taakgroep ICs

Menu