Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 20 Maart, 2019  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

Uitgebreide belangrijke punten ALV d.d. 2 maart 2019:

De secretarieel jaarverslag en financieel jaarverslag zijn goedgekeurd door de leden.

Ledenpassen worden met ingang van het jaar 2020 afgeschaft. De ledenpas wordt slechts één keer gebruikt en getoond op verzoek, tijdens de Bondsdag.

Leden, die geen machtiging willen verlenen voor incasso van hun ledencontributie betalen m.i.v. het jaar 2020 € 2,50 extra per huisadres, vanwege administratie- en vrijwilligerskosten.

In het najaar krijgen jullie geen 3 nummers Ons Bondsblad thuisgestuurd, maar 2 nummers, want in de zomermaanden is er heel weinig nieuws te vermelden.

Met ingang van juni 2020 wordt Ons Bondsblad (OBB) niet meer uitgegeven in papieren vorm, maar in digitale vorm. Ons Bondsblad in digitale vorm kan gedownload worden via de website. Mocht iemand OBB toch liever in papieren vorm willen blijven ontvangen, dan kan dat wel, maar tegen een hoge prijs vanwege de kosten.

Vanwege onze nieuwe methode (nl. iedereen moet m.i.v. juni 2020 eerst inloggen om OBB te kunnen downloaden), moeten we een nieuwe website opzetten. Want onze huidige website voldoet niet aan onze eisen. Vandaar dat er een deskundige websitedesigner ingeschakeld zal worden.

In verband met de AVG (nieuwe privacywet), moeten we alle leden om toestemming vragen voor het vertonen van foto’s / films op Facebook, website en OBB.

Hannah Bout, onze redactrice, zal per 1 mei a.s. stoppen met haar redactie werkzaamheden vanwege haar privé omstandigheden. Gelukkig hebben we al snel een opvolger gevonden, nl. Dennis Vlaanderen, onze webmaster. Hij gaat samenwerken met Marja Bouma, onze taal-corrector.

Karin Gombert en Wilma van der Kroon werden allebei herkozen als respectievelijk penningmeester en bestuurslid.