Nederlandse Christelijke Bond van Doven

 

 Laatste update:

 8 December, 2019  

 Statistiek

 E-mail: webmaster

Copyright © Nederlandse Christelijke Bond van Doven 2018

 

DE NCBD ZOEKT TEGENKANDIDATEN voor EEN SECRETARIS (m/v)

Volgens het bestuursrooster is Joan Vlaanderen – van der Veer tijdens de ALV 2020 aftreedbaar als secretaris van het bondsbestuur. Tot onze blijdschap stelt Joan zich beschikbaar voor een tweede periode van 3 jaar.

Het bondsbestuur zoekt tegenkandidaten (doof/sh/horend) die bereid en in staat zijn binnen ons team de functie van secretaris te vervullen.
Het gaat om een vrijwilligersfunctie.

Wat doet de secretaris?
* Per jaar zijn er 4 tot 5 bestuursvergaderingen.
  De secretaris maakt hiervan de notulen.
* De secretaris is op de ALV en op de Bondsdag aanwezig.
  Hij/zij maakt de notulen van de ALV. (In overleg met het bestuur kan het maken  
  van de notulen ook door een schrijftolk gedaan worden.)
* Is één tot twee zaterdagen per jaar op bezoek bij een afdeling en/of bij WDD.
* De secretaris maakt het jaarverslag.
* Hij/zij verzorgt de correspondentie (voor een groot deel per mail).
   Beantwoordt vragen of mededelingen en overlegt indien nodig hierover met
   bestuurs-collega's.
* Schrijft nieuws van het bondsbestuur in de rubriek “Van de bestuurstafel” voor Ons
   Bondsblad.
* Wij zoeken bij voorkeur een Dove secretaris.
* Hij/zij heeft ervaring als secretaris via betaald werk of vrijwilligerswerk.
* Voelt zich verbonden met de Dovenwereld.
* Is meelevend lid van een protestants-christelijk kerkgenootschap.

Belangstellenden kunnen voor informatie of een gesprek mailen naar Barry Vogelaar- Murray, bondsvoorzitster. Haar mailadres is: barry.vogelaar@ncbd.nl.
Wie interesse heeft voor deze functie vragen wij vóór 10 maart 2020 een brief te schrijven naar bovengenoemd mailadres. In de brief lezen wij graag wie je bent en wat je ervaringen zijn op het werk of in het bestuur.